Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Vánoční jarmark
vytvořeno 27.11.2019

Základní škola a Obec Metylovice zvou v pátek 6. prosince 2019 na Vánoční jarmak spojený s Mikulášskou nadílkou. Vánoční jarmark se letos koná před sokolovnou v Metylovicích a začátek je v 15.00 hod.Vánoční jarmark

více na webu obce
obrázek Adventní benefiční koncert
vytvořeno 22.11.2019

Katolická beseda Kopřivnice ve spolupráci s farností Kopřivnice, Junákem Kopřivnice, Katolickou školou sv. Zdislavy v Kopřivnici a Purporou, z.s. pořádá adventní benefiční koncert Ireny Budwieserové.Adventní benefiční koncert

více na webu obce

akce v obci

Sběr BIO odpadu datum konání 30.11.2019
Poslední sběr v sobotu. Od prosince 2019 pouze v pracovní dny, od 7.00 - 15.00 hod., po dohodě s pracovníky OÚ.
Volejbal ženy datum konání 30.11.2019
SK Metylovice - VK Karviná, začátek prvního zápsu v 10.00 hod. v místní tělocvičně
Vánoční jarmark datum konání 06.12.2019
Vánočná jarmark spojený s Mikulášskou nadílkou od 15.00 hod. před sokolovnou.
Odvoz odpadu datum konání 11.12.2019
Odvoz odpadu datum konání 25.12.2019
Silvestrovsky vyplaz na MONTE ČUPELO datum konání 31.12.2019
Volejbal ženy datum konání 11.01.2020
SK Metylovice - VK Polanka nad Odrou, začátek prvního utkání v 10.00 hod. v místní tělocvičně
Volejbal ženy datum konání 18.01.2020
SK Metylovice - TJ Třinecké železárny, začátek prvního utkání v 10.00 hod. v mítní tělocvičně
Hasičský ples datum konání 25.01.2020
začátek v 19.00 hod. ve všech prostorách Sokolovny v Metylovicích

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018. 21.12.2018 - 31.01.2020
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření. 14.03.2019 - 10.01.2020
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh. 06.05.2019 - 30.06.2020
036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019 28.05.2019 - 31.05.2020
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
054/2019 Seznam nemovitých věci podle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 03.09.2019 - 31.12.2023
055/2019 Veřejná dražební vyhláška 19.09.2019 - 02.12.2019
063/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 04.11.2019 - 06.12.2019
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
062/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 a Rozpočtový výhled zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2021 a 2022. 04.11.2019 - 06.12.2019
068/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 27.11.2019 - 19.12.2019
069/2019 Zastupitelstvo obce Metylovice na svém zasedání dne 26.11.2019 schválilo níže uvedené obecně závazné vyhlášky: OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 3/2019 o místních poplatcích. Všechny tyto vyhlášku nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020. 27.11.2019 - 13.12.2019
070/2019 Záměr prodeje pozemku par. č. st. 684, st. 865, par. č. 2102/3, 2102/5, 2102/6, 2102/8 a 2102/9 vše v k. ú. Metylovice. 28.11.2019 - 19.12.2019

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den