Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Vánoční jarmark
vytvořeno 27.11.2019

Základní škola a Obec Metylovice zvou v pátek 6. prosince 2019 na Vánoční jarmak spojený s Mikulášskou nadílkou. Vánoční jarmark se letos koná před sokolovnou v Metylovicích a začátek je v 15.00 hod.Vánoční jarmark

více na webu obce
obrázek Adventní benefiční koncert
vytvořeno 22.11.2019

Katolická beseda Kopřivnice ve spolupráci s farností Kopřivnice, Junákem Kopřivnice, Katolickou školou sv. Zdislavy v Kopřivnici a Purporou, z.s. pořádá adventní benefiční koncert Ireny Budwieserové.Adventní benefiční koncert

více na webu obce

akce v obci

Odvoz odpadu datum konání 25.12.2019
Silvestrovsky vyplaz na MONTE ČUPELO datum konání 31.12.2019
Volejbal ženy datum konání 11.01.2020
SK Metylovice - VK Polanka nad Odrou, začátek prvního utkání v 10.00 hod. v místní tělocvičně
Volejbal ženy datum konání 18.01.2020
SK Metylovice - TJ Třinecké železárny, začátek prvního utkání v 10.00 hod. v mítní tělocvičně
Hasičský ples datum konání 25.01.2020
začátek v 19.00 hod. ve všech prostorách Sokolovny v Metylovicích
Fotbalový plse datum konání 08.02.2020
od 19.00 hod. ve všech prostorách Sokolovny v Metylovicích

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018. 21.12.2018 - 31.01.2020
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření. 14.03.2019 - 10.01.2020
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh. 06.05.2019 - 30.06.2020
036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019 28.05.2019 - 31.05.2020
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
054/2019 Seznam nemovitých věci podle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 03.09.2019 - 31.12.2023
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
068/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 27.11.2019 - 19.12.2019
070/2019 Záměr prodeje pozemku par. č. st. 684, st. 865, par. č. 2102/3, 2102/5, 2102/6, 2102/8 a 2102/9 vše v k. ú. Metylovice. 28.11.2019 - 19.12.2019
069/2019 Zastupitelstvo obce Metylovice na svém zasedání dne 26.11.2019 schválilo níže uvedené obecně závazné vyhlášky: OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 3/2019 o místních poplatcích. Všechny tyto vyhlášku nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020. 26.11.2019 - 13.12.2019
071/2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 06.12.2019 - 05.01.2020
072/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 16. prosince 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 09.12.2019 - 17.12.2019
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den