Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
vytvořeno 02.04.2020

Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice. Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.   Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Vážení spoluobčané, všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Více informací naleznete na našich internetových stránkách. Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

více na webu obce
obrázek Zápis dětí do mateřské školy
vytvořeno 01.04.2020

Zápis do MŠ

více na webu obce

akce v obci

Zápis dětí do 1. třídy datum konání 03.04.2020
14.00 - 17.00 hod. v 1. třídě základní školy
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 03.04.2020
14.00 - 18.00 hod.  v areálu bývalého horního kravína
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 04.04.2020
8.00 - 12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Sběr BIO odpadu datum konání 04.04.2020
10.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Kopaná muži datum konání 05.04.2020
Metylovice - Chlebovice, začátek 15.30 hod., hřiště Pržno
Odvoz odpadu datum konání 15.04.2020
Odvoz odpadu datum konání 29.04.2020
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu datum konání 01.05.2020
14.00 -18.00 hod. v arálu bývalého horního kravína
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu datum konání 02.05.2020
8.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Sběr BIO odpadu datum konání 02.05.2020
10.00 - 12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 13.05.2020
Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 15.05.2020
Začátek 18.00 hod., vystoupí Goodwill, East West
Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 22.05.2020
začátek 18.00 hod., vystoupí Průdušky, PBrandejs Band
Odvoz odpadu datum konání 27.05.2020

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh. 06.05.2019 - 30.06.2020
036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019 28.05.2019 - 31.05.2020
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
020/2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic České republiky 17.03.2020 - 05.04.2020
027/2020 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků. 19.03.2020 - 31.12.2023
032/2020 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 27.03.2020 - 10.08.2020
033/2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby 30.03.2020 - 06.05.2020
034/2020 Usnesení Vlády ČR č. 332 - 334 ze dne 30. března 2020 o přijetí krizového opatření 31.03.2020 - 13.04.2020

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den