Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
vytvořeno 14.05.2020

Od 11. 5. 2020 platí pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti: max. 100 osob   (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií) bez šaten a sprch sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) roušku mít musejí po celou dobu vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody, …) při splnění výše uvedených podmínek

více na webu obce
obrázek Zásady a opatření pro návštěvníky MUZEA METYLOVICE od 11. 5. 2020:
vytvořeno 14.05.2020

Zdraví Vaše a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto Vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření při pohybu v muzeu: 1. Je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu: • Výstava obrazů Lenky Schmidtové ....... max. 6 osob najednou ve výstavní síni • Stálá expozice Kožane město .................... max. 6 osob najednou v expozici 2. Dodržujte odstupy ve vzdálenosti minimálně 2 metry.3. Vstup do objektu je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem pro všechny věkové kategorie od 2 let věku.4. Před vstupem do místností stálé expozice je nutné použít desinfekci na ruce.5. V případě naplnění kapacity návštěvníků nebudou další návštěvníci do objektu vpuštěni.6. Návštěvník se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude do objektu vpuštěn.7. Bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného.9. Pokud není stanoveno jinak, platí v běžné otevírací době běžná výše vstupného. Otevírací doba: sobota 14:00 – 16:00 neděle 14:00 – 16:00Vstupné: dospělí 20 Kč děti a důchodci 10 Kč děti do 6 let ZDARMA

více na webu obce

akce v obci

Odvoz odpadu datum konání 27.05.2020
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 05.06.2020
14.00 -18.00 hod. v areálu bývalého horního kravín
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 06.06.2020
8.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Sběr BIO odpadu datum konání 06.06.2020
10.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 10.06.2020
Odvoz odpadu datum konání 24.06.2020
Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 26.06.2020
začátek 18.00 hod., vystoupí BG Cwrkot
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 03.07.2020
14.00 - 18.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 04.07.2020
8.00 - 12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Sběr BIO odpadu datum konání 04.07.2020
10.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 04.07.2020
začátek v 18.00 hod., vystoupí SemTam
Odvoz odpadu datum konání 08.07.2020

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh. 06.05.2019 - 30.06.2020
036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019 28.05.2019 - 31.05.2020
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
027/2020 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků. 19.03.2020 - 31.12.2023
032/2020 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 27.03.2020 - 10.08.2020
035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
040/2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 23.04.2020 - 27.05.2020
041/2020 Usnesení a zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 02. 2020. 28.04.2020 - 28.05.2020
043/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 827/7 v k.ú. Metylovice 28.04.2020 - 31.05.2020
044/2020 Veřejná vyhláška - oznámení projednávání návrhu "Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice" jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice 05.05.2020 - 09.06.2020
045/2020 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 04. 2020 14.05.2020 - 29.05.2020

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den