Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Přechodná úprava provozu na silnice a MK
vytvořeno 17.07.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/48416 a místní komunikaci na pozemku par. č. 2072/4 (Čupovice) v k.ú. Metylovice.Veřejná vyhláškaVyjádření Policie ČR + situace

více na webu obce
obrázek Tvorba strategie MAS Frýdlantsko-Beskydy
vytvořeno 13.07.2020

V souvislosti s tvorbou strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021-2027 naše kancelář vytvořila krátký dotazník, který bylzveřejněn v červencovém zpravodaji Mikroregion. Rovněž jsme dotazník umístili na naše webové stránky a sdíleli na facebooku a umožnili tak online vyplnění. v souvislosti s tvorbou strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021-2027 naše kancelář vytvořila krátký dotazník, který bude zveřejněn v červencovém zpravodaji Mikroregion. Rovněž jsme dotazník umístili na naše webové stránky a sdíleli na facebooku a umožnili tak online vyplnění.Odkaz web: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/aktuality/anketni-setreni-mas-frydlantsko-beskydy-z-s/ Odkaz FB: https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz/?__tn__=kCH-R&eid=ARBl8Jg8cwSYG56rNglOHdsL5897mTKI-CDpiLFo_BdcCSYRKFRBqOJZOI0-nQSAdIuN25nnE_Y9tyGd&hc_ref=ARQRCcspyx7-P2vrh1A9osNm0OqREjf3d1Z2f39SkCJN18Bee9myuDi6F8ZZV1Tmd3I&fref=nf

více na webu obce

akce v obci

Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 24.07.2020
Koncert legendární brněnské skupiny Poutníci.Předkapela Guitar Session. Poutníci nabízí na rok 2020 koncert s názvem 50 let v country. Kapela bude slavit v tomto roce právě padesáté výročí od svého vzniku. https://www.bluegrasstheatre.cz/cz/ https://www.facebook.com/bluegrasstheatre/ Prodej lístků: https://e-listky.bluegrasstheatre.cz/
Odvoz odpadu datum konání 05.08.2020
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 07.08.2020
14.00 -18.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 07.08.2020
Koncert brněnských skupin Svaťa Kotas Band a Sakrapes, doplněný duem Pe&Pe https://www.bluegrasstheatre.cz/cz/ https://www.facebook.com/bluegrasstheatre/ Prodej lístků: https://e-listky.bluegrasstheatre.cz/
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 08.08.2020
8.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravín
Sběr BIO odpadu datum konání 08.08.2020
10.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 14.08.2020
Koncert plný energie. Professional Deformation, The Jumper Cables a Ptačoroko. https://www.bluegrasstheatre.cz/cz/ https://www.facebook.com/bluegrasstheatre/ Prodej lístků: https://e-listky.bluegrasstheatre.cz/
Odvoz odpadu datum konání 19.08.2020
Odvoz odpadu datum konání 02.09.2020
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 04.09.2020
14.00 - 18.00 hod. v areálu bývalého horního kravína, sbírat se budou i pneumatiky
Sběr velkoobjemového odpadu datum konání 05.09.2020
8.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína, sbírat se budou i pneumatiky
Sběr BIO odpadu datum konání 05.09.2020
10.00 - 12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Den obce datum konání 05.09.2020
Den obce
Bluegrass Theatre Metylovice datum konání 11.09.2020
Bluegrassové kapky. Společný koncert Žamboši a Lucie Redlová trio Jsme Žamboši, původně duo Jana a Stanislavy Žambochových, dnes již trio. Lucie Redlová & Garde https://www.bluegrasstheatre.cz/cz/ https://www.facebook.com/bluegrasstheatre/ Prodej lístků: https://e-listky.bluegrasstheatre.cz/
Odvoz odpadu datum konání 16.09.2020

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
027/2020 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků. 19.03.2020 - 31.12.2023
032/2020 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 27.03.2020 - 10.08.2020
035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
051/2020 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019 včetně příloh. Závěrečný účet byl schválen na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 30.06.2021
052/2020 Rozpočtové opatření č. 1 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 31.01.2021
055/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 2031/2 v k.ú. Metylovice 30.06.2020 - 31.07.2020
056/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 600/11 v k.ú. Metylovice 30.06.2020 - 31.07.2020
059/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodní úpravy provozu 17.07.2020 - 04.08.2020
60/2020 Mimořádná opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 20.07.2020 - 07.08.2020
061/2020 Rozpočtová změna č. 2 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schválena na schůzi dne 01. 07. 2020. 22.07.2020 - 31.12.2020

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den