Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Oznámení o době a místě konání voleb
vytvořeno 16.09.2020

Oznámenío době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR Starosta obce Metylovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a podle § 15 odst. 1 zák. č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin av sobotu 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin, v případě konání II. kola voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční v pátek 09. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin av sobotu 10. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Na území obce Metylovice budou volby probíhat v 1 volebním okrsku, jehož sídlo bude v přízemí Základní školy Mjr. A. Bílka v Metylovicích. Hlasovací lístky občané obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb.Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem. Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů (úraz nebo dlouhodobá nemoc) nemůže dostavit do volební místnosti, může Obecní úřad v Metylovicích nebo ve dnech voleb volební komisi požádat o volbu do přenosné volební urny. Volič před vstupem do volební místnosti je povinen mít zakryté ústa a nos rouškou, respirátorem nebo jiným ochranným prostředkem. V Metylovicích 16.9.2020 Ing. Lukáš Halata v.r. starosta

více na webu obce
obrázek Metylovský trojsešup
vytvořeno 15.09.2020

Metylovský trojsešup

více na webu obce

akce v obci

Odvoz odpadu datum konání 30.09.2020
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu datum konání 02.10.2020
14.00 -18.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu datum konání 03.10.2020
8.00 -12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Sběr BIO odpadu datum konání 03.10.2020
10.00 - 12.00 hod. v areálu bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 14.10.2020
Odvoz odpadu datum konání 28.10.2020
Odvoz odpadu datum konání 11.11.2020

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
051/2020 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019 včetně příloh. Závěrečný účet byl schválen na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 30.06.2021
052/2020 Rozpočtové opatření č. 1 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 31.01.2021
061/2020 Rozpočtová změna č. 2 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schválena na schůzi dne 01. 07. 2020. 22.07.2020 - 31.12.2020
063/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020. 28.07.2020 - 31.12.2022
071/2020 Záměr pachtu 20.08.2020 - 22.09.2020
074/2020 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Metylovice. 01.09.2020 - 31.12.2023
075/2020 Oznámení o výkonu zeměměřických činnosti pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020 10.09.2020 - 26.09.2020
076/2020 Mimořádná opatření platná od 10. 09. 2020 10.09.2020 - 25.09.2020
077/2020 Dražební vyhláška č. D20141 o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb. 25.09.2020 - 26.10.2020
078/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR 16.09.2020 - 10.10.2020

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den