Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Oznámení - omezení dopravy
vytvořeno 15.10.2020

S ohledem na přerušení školní docházky dojde od pondělí 19. 10. 2020 k omezení veřejné dopravy:a) příměstská autobusová doprava bude provozována v rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdninb) drážní doprava bude provozována v režimu nedělních jízdních řádů, přičemž některé spoje do zaměstnání budou zachoványVeškeré změny jízdních řádů k 19. 10. 2020 budou dostupné  na www.kodis.cz

více na webu obce
obrázek Sdělení - nedělní bohoslužby
vytvořeno 14.10.2020

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.I. zakazuje 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti- zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady- zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne. Proto se do odvolání ruší všechny nedělní bohoslužby.V ostatní dny se bohoslužby, během týdne a v sobotu, konají podle programu. Nezapomeňte používat ochranu nosu a úst rouškou, respirátorem, ústenkou, šátkem a pod. Bohoslužby lze sledovat ve sdělovacích prostředcích, např. na televizi NOE nebo na rádio PROGLAS.

více na webu obce

akce v obci

Odvoz odpadu datum konání 28.10.2020
Odvoz odpadu datum konání 11.11.2020
Odvoz odpadu datum konání 25.11.2020
Odvoz odpadu datum konání 09.12.2020

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
051/2020 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019 včetně příloh. Závěrečný účet byl schválen na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 30.06.2021
052/2020 Rozpočtové opatření č. 1 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 31.01.2021
061/2020 Rozpočtová změna č. 2 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schválena na schůzi dne 01. 07. 2020. 22.07.2020 - 31.12.2020
063/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020. 28.07.2020 - 31.12.2022
074/2020 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Metylovice. 01.09.2020 - 31.12.2023
077/2020 Dražební vyhláška č. D20141 o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb. 25.09.2020 - 26.10.2020
081/2020 Usnesení vlády ČR ze dne 30. září č. 957 o přijetí krizového opatření a č. 958 vyhlášení nouzového stavu 01.10.2020 - 31.10.2020
082/2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 05.10.2020 - 30.11.2020
083/2020 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2057/1 05.10.2020 - 28.10.2020
084/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2073/6 05.10.2020 - 28.10.2020
085/2020 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Baška 06.10.2020 - 06.11.2020
086/2020 Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření - Ukončení mimořádných veterinárních opatření 08.10.2020 - 24.10.2020
087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška 14.10.2020 - 13.01.2021

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den