Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Oprava cesty na Žukov
vytvořeno 20.11.2020

Od pondělí 23. listopadu 2020 bude po dobu asi jednoho měsíce prováděna oprava cesty, formou pokládání pražců a dalších úprav,  na Žukově mezi domy č.p. 222 po č.p. 97. V průběhu prací bude průjezdnost ztížená. Práce budou probíhat každý den od 7.30 do cca 15 h.

více na webu obce
obrázek Bohoslužby
vytvořeno 18.11.2020

Od pátku 20. listopadu 2020 budou opět v místním kostele probíhat bohoslužby. Maximální počet zúčastněných však může být pouze 15 lidí.Program bohoslužeb:Pátek     20. 11. 2020  17.00 hod.Sobota   21. 11. 2020    7.30 hod.Neděle   22. 11. 2020  10.00 hod. 

více na webu obce

akce v obci

Sběr BIO odpadu datum konání 28.11.2020
10.00 - 12.00 hod, v areálu bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 09.12.2020
Odvoz odpadu datum konání 23.12.2020

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 11.11.2019 - 31.12.2020
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 10.12.2019 - 31.01.2021
035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
051/2020 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019 včetně příloh. Závěrečný účet byl schválen na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 30.06.2021
052/2020 Rozpočtové opatření č. 1 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi dne 28.5.2020. 03.06.2020 - 31.01.2021
061/2020 Rozpočtová změna č. 2 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schválena na schůzi dne 01. 07. 2020. 22.07.2020 - 31.12.2020
063/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020. 28.07.2020 - 31.12.2022
074/2020 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Metylovice. 01.09.2020 - 31.12.2023
082/2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 05.10.2020 - 30.11.2020
087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška 14.10.2020 - 13.01.2021
096/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí. 23.11.2020 - 08.12.2020
097/2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 12.11.2020 - 27.11.2020
098/2020 Plnění rozpočtu za období 10/2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 13.11.2020 - 31.12.2020
100/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 10. 2020 23.11.2020 - 22.12.2020
101/2020 Záměr směny části pozemku par. č. 2096/2 v k.ú. Metylovice 25.11.2020 - 23.12.2020
102/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 969/12 v k.ú. Metylovice 25.11.2020 - 23.12.2020

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den