Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Opakovaná výzva majitelům motorových vozidel
vytvořeno 06.12.2021

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor dopravy opakovaně vyzývá vlastníky vozidel, kteří mají vyřazené vozidlo z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (tzv. depozit), aby nezapomněli na povinnost oznámit bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. V případě nesplnění této povinnosti se vlastník silničního vozidla dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Oznámení můžete provést v úřední hodiny na odboru dopravy ve dnech pondělí a středa od 08:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek 08:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin, v ostatní dny po dohodě s pracovnicemi registru vozidel na tel. 558 604 143(4), které Vám ochotně v dané věci pomohou. K úkonu je nutno předložit velký technický průkaz vozidla. Využít můžete rovněž on-line objednání přes webové stránky města https://www.frydlantno.cz/elektronicke-objednavani/ Mgr. Zdeňka Pohludková vedoucí odboru dopravy Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor dopravy opakovaně vyzývá vlastníky vozidel, kteří mají vyřazené vozidlo z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (tzv. depozit), aby nezapomněli na povinnost oznámit bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. V případě nesplnění této povinnosti se vlastník silničního vozidla dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Oznámení můžete provést v úřední hodiny na odboru dopravy ve dnech pondělí a středa od 08:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek 08:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin, v ostatní dny po dohodě s pracovnicemi registru vozidel na tel. 558 604 143(4), které Vám ochotně v dané věci pomohou. K úkonu je nutno předložit velký technický průkaz vozidla. Využít můžete rovněž on-line objednání přes webové stránky města https://www.frydlantno.cz/elektronicke-objednavani/ Mgr. Zdeňka Pohludkovávedoucí odboru dopravy

více na webu obce
obrázek Výsadba nové lípy u kapličky sv. Anna
vytvořeno 06.12.2021

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 nám neznámý řidič osobního automobilu rozlomil mladou lípu u kapličky svaté Anny. Díky ducha přítomnosti jednoho ze sousedů, kterému se podařilo vozidlo vyfotit, byl na základě SPZ vypátrán majitel auta, s nímž byly dojednané podmínky nové výsadby. V pátek 3. 12. 2021 tak byla u kapličky svatá Anna vysazena nová lípa. Náklady na pořízení lípy, včetně odstranění původního kořene a výkopu jámy pro novou sazenici budou tedy naúčtovány viníkovi nehody.

více na webu obce

akce v obci

Odvoz odpadu datum konání 22.12.2021
odvoz odpadu

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
15/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
52/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
73/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
35/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
63/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020. 28.07.2020 - 31.12.2022
108/2020 schválený rozpočet na Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2021 18.12.2020 - 31.01.2022
109/2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy . 18.12.2020 - 31.01.2022
16/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021. 16.03.2021 - 16.03.2024
30/2021 Schválený závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za r. 2020. 04.06.2021 - 30.06.2022
31/2021 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2020, schválený na zasedání ZO dne 25.05.2021- 04.06.2021 - 30.06.2022
37/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie 24.05.2021 - 23.05.2024
38/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s. 02.08.2021 - 01.08.2024
46/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 15.09.2021 - 31.12.2022
50/2021 Rozpočtové opatření č. 3 zájmového sdružení Frýdlantsko-Baskydy, schválené 30. 9. 2021. 08.10.2021 - 31.01.2022
57/2021 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zák. č. 256/20213 Sb., o katastru nemovitostí, nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků na území obce Metylovice. 15.11.2021 - 31.12.2023
59/2021 Návrh rozpočtu na r. 2022 , Střednědobý výhled na r. 2023 a 2024 a skutečné plnění rozpočtu za období 1 - 10/2021 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 18.11.2021 - 31.12.2021
60/2021 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2073/6 v k. ú. Metylovice 24.11.2021 - 22.12.2021
61/2021 Záměr prodeje části pozemku par. č. 298/1 v k. ú. Metylovice. 24.11.2021 - 22.12.2021
62/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice 29.11.2021 - 28.11.2024
63/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 10. 2021 30.11.2021 - 15.12.2021
64/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 2/2021 o místním poplatku ze psů 01.12.2021 - 16.12.2021
65/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.12.2021 - 16.12.2021
66/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.12.2021 - 16.12.2021
67/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.12.2021 - 16.12.2021
68/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 požární řád obce 01.12.2021 - 16.12.2021

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den