Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Bezplatná přeprava ukrajinských občanů
vytvořeno 17.03.2022

Moravskoslezský kraj a jednotlivá města mj. již schválila, anebo se ke schválení připravují, bezplatnou přepravu na linkách veřejné dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.Na stránkách www.kodis.cz jsou aktuální údaje o možnostech  bezplatné přepravy v rámci ODIS, i v ukrajinském jazyku.Bezplatná přeprava - češtinaBezplatná přeprava - ukrajinština

více na webu obce
obrázek Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu
vytvořeno 17.03.2022

Diecézní charita ostravsko-opavská se rozhodla už od 17. 03. 2022 uspořádat materiální a potravinovou sbírku pro Ukrajinu.

více na webu obce

akce v obci

Sběrný dvůr datum konání 19.03.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 23.03.2022
Sběrný dvůr a kompostárna 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 26.03.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Divadelní představení datum konání 26.03.2022
Divadelní představení divadla U Lípy "Apartmá 146". Začátek v 18.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
Odvoz odpadu datum konání 30.03.2022
Sběrný dvůr datum konání 30.03.2022
Sběrný dvůr a kompostárna 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 02.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 06.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 09.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Odvoz odpadu datum konání 13.04.2022
Sběrný dvůr datum konání 13.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 16.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 20.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 23.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Odvoz odpadu datum konání 27.04.2022
Sběrný dvůr datum konání 27.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 30.04.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 04.05.2022
Sběrný dvůr a kompostárna 8.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 07.05.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 8.00 -12.00 hod.
Odvoz odpadu datum konání 11.05.2022

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
15/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
52/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
73/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
35/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
63/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020. 28.07.2020 - 31.12.2022
16/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021. 16.03.2021 - 16.03.2024
30/2021 Schválený závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za r. 2020. 04.06.2021 - 30.06.2022
31/2021 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2020, schválený na zasedání ZO dne 25.05.2021- 04.06.2021 - 30.06.2022
37/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie 24.05.2021 - 23.05.2024
38/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s. 02.08.2021 - 01.08.2024
46/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 15.09.2021 - 31.12.2022
57/2021 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zák. č. 256/20213 Sb., o katastru nemovitostí, nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků na území obce Metylovice. 15.11.2021 - 31.12.2023
62/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice 29.11.2021 - 28.11.2024
73/2021 Schválený rozpočet na r. 2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání dne 20. 12. 2021 23.12.2021 - 31.01.2023
74/2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy den 20.12.2021 23.12.2021 - 31.01.2023
4/2022 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Zájmovým sdružením F- B a KC Frýdlantu n.O.,p.o. 13.01.2022 - 12.01.2025
11/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 01. 2022. 15.02.2022 - 23.03.2022
15/2022 Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 03.03.2022 - 19.03.2022
17/2022 Usnesení .a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15. 02. 2022 11.03.2022 - 11.04.2022
18/2022 Vyrozumění o podaném odvolání proti Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla "Metylovice - kanalizace 3. stavba" 11.03.2022 - 28.03.2022
19/2022 Záměr prodeje ideální poloviny pozemku par. č. 429/22 vk. ú. Metylovice 16.03.2022 - 01.04.2022

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den