Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Předvánoční jarmark
vytvořeno 09.11.2022

Kulturní výbor obce plánuje na fotbalovém hřišti dne 10.12.2022 v 14 hod akci "Předvánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou". Nabízíme místním spolkům, jednotlivcům prezentaci a prodej svých výrobků. Obec zajistí postavení stánku, účastník je povinen si stánek vybavit a ozdobit. Přihlášky odevzdejte do 20.11.2022 a posílejte na email mistostarosta@metylovice.cz ve formátu: V přihlášce: Jméno Příjmení Produkty stánku (výrobky k prodeji)

více na webu obce
obrázek Den svatého Martina
vytvořeno 09.11.2022

více na webu obce

akce v obci

Sběrný dvůr datum konání 12.11.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 19.11.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.
Odvoz odpadu datum konání 23.11.2022
Sběrný dvůr datum konání 26.11.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 03.12.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.
Odvoz odpadu datum konání 07.12.2022
Sběrný dvůr datum konání 10.12.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.
Předvánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou datum konání 10.12.2022
Kulturní výbor obce plánuje na fotbalovém hřišti dne 10.12.2022 akci "Předvánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou"
Sběrný dvůr datum konání 17.12.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.
Odvoz odpadu datum konání 21.12.2022
Sběrný dvůr datum konání 24.12.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.
Sběrný dvůr datum konání 31.12.2022
Sběrný dvůr a kompostárna - 10.00 -12.00 hod.

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
15/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
52/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019. 02.09.2019 - 31.12.2022
73/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019. 10.12.2019 - 31.12.2022
35/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 07.04.2020 - 31.12.2022
63/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020. 28.07.2020 - 31.12.2022
16/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021. 16.03.2021 - 16.03.2024
37/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie 24.05.2021 - 23.05.2024
38/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s. 02.08.2021 - 01.08.2024
46/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 15.09.2021 - 31.12.2022
62/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice 29.11.2021 - 28.11.2024
73/2021 Schválený rozpočet na r. 2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání dne 20. 12. 2021 23.12.2021 - 31.01.2023
74/2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy den 20.12.2021 23.12.2021 - 31.01.2023
4/2022 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Zájmovým sdružením F- B a KC Frýdlantu n.O.,p.o. 13.01.2022 - 12.01.2025
23/2022 1. rozpočtové opatření schválené na Zasedání Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy dne 8.3.2022. 05.04.2022 - 31.01.2023
32/2022 Veřejnoprávní smlouva Tělocvičná jednota Sokol Metylovice 14.04.2022 - 13.04.2025
42/2022 Schválený Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021, včetně příloh. ZÚ byl schválen na schůzi dne 24.5.2022. 30.05.2022 - 30.06.2023
43/2022 Schválené rozpočtové opatření, bylo schváleno na schůzi dne 24.5.2022. 30.05.2022 - 31.01.2023
50/2022 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. 30.06.2022 - 30.06.2025
52/2022 Třetí rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. Schváleno dne 28.6.2022. 08.07.2022 - 31.01.2023
66/2022 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zák. č. 256/20213 Sb., o katastru nemovitostí, nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků na území obce Metylovice. 24.08.2022 - 31.12.2023
80/2022 Rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružen Frýdlantsko-Beskydy, schváleno dne 03. 10. 2022. 11.10.2022 - 31.01.2023
86/2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o změně opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod. č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2022, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-1612 ze dne 14.0 9. 2021. 03.11.2022 - 02.12.2022
87/2022 Skutečné plnění rozpočtu za období 1-10/2022 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 07.11.2022 - 31.12.2022
88/2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů na období let 2024 a 2025 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 07.11.2022 - 31.12.2022
89/2022 Rozhodnutí Veřejná vyhláška - společné povolení pro stavbu "Technická infrastruktura - Metylovice" - lokality Z39 "Metylovičky" 08.11.2022 - 25.11.2022

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den