Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Šachové dopoledne
vytvořeno 30.04.2019

PozvánkaŠachové dopoledne

více na webu obce
obrázek Kotlíkoví specialisté
vytvořeno 30.04.2019

Kotlíkoví specialisté V obci pracují dva „Kotlíkoví specialisté“, kteří Vám pomohou při podání žádosti o Kotlíkovou dotaci (nezapomeňte na termín podání 13.5.!!! https://lokalni-topeniste.msk.cz ),  podání navazující žádosti o bezúročné půjčky a následné administraci získané dotace a půjčky. Jsou to: Ing. Michal Ochman, tel. 602 243 392, michalochman@seznam.cz Ing. Jan Koloničný, Ph.D., tel. 734 670 676, mistostarosta@metylovice.cz

více na webu obce

akce v obci

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu datum konání 03.05.2019
14.00 - 18.00 hod., areál bývalého horního kravína
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu datum konání 04.05.2019
8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
BIO odpad datum konání 04.05.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Zápis do MŠ datum konání 09.05.2019
BIO odpad datum konání 11.05.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 15.05.2019
BIO odpad datum konání 18.05.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Bluegrass Theatre datum konání 24.05.2019
Heartbeats (SK) Pe&Pe, Ptačoroko
Očkování psů proti vzteklině datum konání 25.05.2019
Dolní konec - zastávka "Mužný"  8.00 - 8.20; za OÚ 8.30 - 9.00; paseky - zastávka "U Sosny" 9.10 - 9.30 hod.
BIO odpad datum konání 25.05.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 29.05.2019
BIO odpad datum konání 01.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
BIO odpad datum konání 08.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 12.06.2019
BIO odpad datum konání 15.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Bluegrass Theatre datum konání 21.06.2019
Monogram, eFeM Grass
BIO odpad datum konání 22.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 26.06.2019
BIO odpad datum konání 29.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
042/2018 Závěrečný účet za r. 2017 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který byl schválený na schůzi dne 14.6.2018 25.06.2018 - 25.06.2019
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018. 21.12.2018 - 31.01.2020
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření. 14.03.2019 - 10.01.2020
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
016/2019 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který obsahuje: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu, Přílohu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Komentář k ZÚ roku 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávu. 08.04.2019 - 31.05.2019
020/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 03. 2019. 11.04.2019 - 19.05.2019
021/2019 Konkurzní řízení 17.04.2019 - 11.05.2019
024/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 18.04.2019 - 05.05.2019
025/2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j. 2010229/19/3200-11460-803051 26.04.2019 - 27.05.2019
026/2019 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků. 24.04.2019 - 31.12.2023
027/2019 Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za r. 2018. 02.05.2019 - 03.06.2019

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den