Pokud se Vám email nezobrazí správně, klikněte na tento odkaz pro zobrazení v prohlížeči

METYLOVICE

newsletter obecního úřadu 01/2016

aktuálně z obce

obrázek Cyklistický závod
vytvořeno 29.05.2019

Cyklistický závod Velká cena SPAC 2019Cyklistický závodMapy závodu

více na webu obce
obrázek Dětský den
vytvořeno 23.05.2019

Kulturní výbor obeního úřadu Metylovice a Spolek rodičů Metylovice zvou na Dětský den v sobotu 1. června 2019.Dětský den

více na webu obce

akce v obci

BIO odpad datum konání 01.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Dětský den datum konání 01.06.2019
Sobota 1. června od 15.00 hod., areál fotbalového hřiště Metylovice
Sběr velkoobjemového datum konání 07.06.2019
sběr velkoobjemového odpdu 14.00 - 18.00 hod., areál bývalého horního kravna
Sběr velkoobjemového datum konání 08.06.2019
sběr velkoobjemového odpadu, 08.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
BIO odpad datum konání 08.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 12.06.2019
BIO odpad datum konání 15.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Bluegrass Theatre datum konání 21.06.2019
Monogram, eFeM Grass
BIO odpad datum konání 22.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 26.06.2019
BIO odpad datum konání 29.06.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Svěcení desky Cyrila a Metoděje datum konání 05.07.2019
Svěcení desky Cyrila a Metoděne na Čupku od 14.00 hod.
BIO odpad datum konání 06.07.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
SDH - 53. ročník pohárové soutěže datum konání 06.07.2019
53. ročník pohárové soutěže 
Odvoz odpadu datum konání 10.07.2019
BIO odpad datum konání 13.07.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Bluegrass Theatre datum konání 19.07.2019
Blaf, ToPinQui, Ptačoroko
BIO odpad datum konání 20.07.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína
Odvoz odpadu datum konání 24.07.2019
BIO odpad datum konání 27.07.2019
Sbqr BIO odpadu 8.00 - 12.00 hod., areál bývalého horního kravína

úřední deska

Ev. číslo Popis Vyvěšeno
042/2018 Závěrečný účet za r. 2017 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který byl schválený na schůzi dne 14.6.2018 25.06.2018 - 25.06.2019
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice 28.12.2017 - 31.01.2026
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018. 21.12.2018 - 31.01.2020
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření. 14.03.2019 - 10.01.2020
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 04.04.2019 - 31.12.2022
016/2019 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který obsahuje: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu, Přílohu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Komentář k ZÚ roku 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávu. 08.04.2019 - 31.05.2019
026/2019 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků. 24.04.2019 - 31.12.2023
027/2019 Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za r. 2018. 02.05.2019 - 03.06.2019
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh. 06.05.2019 - 30.06.2020
034/2019 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka osobě, která není známa v řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané"LIskovec - Frýdlant, vedení V649/650 - náhradní napájení." 17.05.2019 - 02.06.2019
035/2019 Pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Metylovice. 27.05.2019 - 29.06.2019

kontakt

Obecní úřad Metylovice + 420 558 686 129
Metylovice 495
739 49 Metylovice starosta@metylovice.cz
lokace epodatelna.metylovice@seznam.cz
Po: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Út: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30 ID dat. schránka: ib8bncg
St: 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 Frýdlant n. O. - pověřený Městský úřad
Čt: 7.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá: Neúřední den